14.01.2019

Медиация

КАКВО Е МЕДИАЦИЯТА?
Лесен и достъпен способ за постигане на взаимно изгодно споразумение, в рамките на съдебното производство или извън него. Води се от МЕДИАТОР – трето неутрално лице, имащо за цел да подпомага спорещите страни за постигане на оптималното разрешаване на спорните въпроси.

КАК НИ ПОМАГА?
Решавате сами – осъзнават се интересите, страните се договарят за съдържанието на спогодбата, а съдията, след като провери нейната законосъобразност, я одобрява.

Спестявате средства – при постигната спогодба се връща половината от внесената държавна такса (по брачни дела таксата е фиксирана и не се връща).

Печелите време – бързо и съобразено с Вас насрочване на срещите, бързо и цялостно разрешаване на спора, бързо и ефективно изпълнение на споразумението.

Получавате поверителност – в процедурата участват само медиаторът, страните и одобрени от тях лица. Информацията, получена по време на срещите, е конфиденциална и не може да бъде разгласявана освен с изричното съгласие на страните.

Подобрявате комуникацията – обръща се внимание на емоционалната страна на спора.

Възстановявате отношенията – създава се основа за бъдещи взаимоотношения.

Постигате устойчивост – спогодбата, постигната в резултат на свободен избор, се спазва и изпълнява.

След първоначална среща със страните и вземане на решение от тях за провеждане на медиация, се заплаща първоначалната такса от 200 лева без ДДС и се насрочва първа работна среща в офис. В първоначалната такса влизат първите три часа и при предсрочно приключване на срещите, независимо от резултата, не се връщат. Срещите могат да се организират по изключение и в почивни дни. В работни дни са в часовете от 07-00 до 12-00 часа. Всеки следващ час от медиацията, при такава необходимост, е по 50 лева на час без ДДС. В общия случай срещите не продължават повече от 6 часа. Ако се изяви желание за сключване на споразумение имаме възможността да Ви насочим към адвокатска кантора, с която работим.