17.01.2019

Оценки

Оценка на апартаменти и гаражи/паркоместа

ОБЕКТ/ПАРАМЕТРИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ B ЛВ. (без ДДС) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1 Апартамент/ателие до 200 кв.м 150 лв. 4 раб. дни
2 Апартамент/ателие или мезонет над 200 кв.м 180 лв. 4 раб. дни
3 Апартамент/ателие или мезонет над 200 кв.м – луксозно изпълнение 400 лв. – 800 лв. 4 раб. дни
4 Гараж/паркомясто 80 лв. 3 раб. дни

Оценка на самостоятелни жилищни сгради

ОБЕКТ/ПАРАМЕТРИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ B ЛВ. (без ДДС) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1 Едноетажна къща до 200 кв.м 240 лв. 4 раб. дни
2 Двуетажна къща над 200 кв.м 280 лв. 4 раб. дни
3 Допълнителна постройка в дворното място 50 лв. 4 раб. дни
4 Къща с над 3 жилища и площ до 500 кв.м 340 лв. 4 раб. дни
5 Къща с над 3 жилища и площ над 500 кв.м плюс 35 лева за всеки 
следващи 100 кв.м
6 раб. дни

Оценка на търговски и стопански обекти

ОБЕКТ/ПАРАМЕТРИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ B ЛВ. (без ДДС) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1 Офиси и складове 300 лв. до 200 кв.м плюс 40 лева за всеки следващи 100 кв.м 4 раб. дни
2 Магазини и заведения 300 лв. до 200 кв.м плюс 50 лева за всеки следващи 100 кв.м 4 раб. дни
3 офисна или търговска сграда над 1000 кв.м 800 лв. – 4 000 лв. 4 раб. дни
4 Къща за гости до 500 кв.м 600 лв. 4 раб. дни
5 Хотел 800 лв. – 6 000 лв. 7 раб. дни

Оценка на промишлени обекти

ОБЕКТ/ПАРАМЕТРИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ B ЛВ. (без ДДС) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1 Производствена сграда 300 лв. до 300 кв.м плюс 50 лева за всеки следващи 100 кв.м 4 раб. дни
2 Бензиностанция, газстанция 300 лв. – 3 000 лв. 5 раб. дни

Оценка на поземлени имоти, по договаряне.

Оценка на машини, съоръжения, трансп. средства и оборудване, по договаряне.

оценките се извършват от лицензирани оценители и са в универсален формат, като има възможност да се изготвят и във вид, удобен за конкретния случай