14.01.2019

Услуги

  • Огледи на недвижимо имущество по застрахователни претенции
  • Оценки на недвижимо имущество и машини
  • Термографски анализ
  • Медиация